Pensionärsrådet i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Majorna-Linnés lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen.

Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg. I nämndärenden som särskilt berör pensionärer informeras pensionärsrådet och kan lämna synpunkter innan beslut fattas. Pensionärsrådet träffas åtta gånger per år.

Representanter från pensionärsorganisationerna

Ingela Ekholm, ordförande (PRO)
Telefon: 031-24 15 14
E-post: ingelae40@gmail.com

Sonja Lidén Ericksson, vice ordförande (SPF)
Telefon: 031-24 17 00
E-post: sib.le35@gmail.com

Inger Eriksson, ordinarie ledamot (RPG)
Telefon: 031-12 79 59
E-post: inger.eriksson17@gmail.com

Gerd Lycke, ordinarie ledamot (SKPF)
Telefon: 031-12 72 73

Ann-Katrin Berg, ordinarie ledamot, (HBT-seniorer)
Telefon: 031- 711 53 54
E-post: annkatrinberg@live.se

Siv Rhodin, ordinarie ledamot (PRO)
Telefon: 031-42 57 99
E-post: sivrhodin@hotmail.com

Ersättare

Majvor Landestorp, ersättare (RPG)
Telefon: 070-828 38 28
E-post: mlandestorp@hotmail.com

Lars Jansson, ersättare PRO
Telefon: 031-7757312
E-post: larsprojansson@gmail.com

Ulla Johansson, ersättare (PRO)
Telefon: 031-42 39 62
E-post: ullakabbe@gmail.com

Stig Bredänge, ersättare (SPF)
Telefon: 031-29 72 26
E-post: stigbred@hotmail.com

Representanter från Majorna-Linnés stadsdelsnämnd

Gerd Sabel (S) , gerd.sabel@politiker.goteborg.se
Tommy Johansson (S), tommy.johansson@politiker.goteborg.se
Olle Ström (M), olle.strom@politiker.goteborg.se
Jan Otterstedt (M), jan.otterstedt@politiker.goteborg.se

Representanter från Majorna-Linnés stadsdelsförvaltning

Vakant, sektorschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, telefon 031- 365 91 68
E-post:

Elin Sundberg, sekreterare, telefon 031-365 82 22
E-post: elin.sundberg@majornalinne.goteborg.se

Mötesprotokoll

Pensionärsrådet, protokoll 2018-03-08

Pensionärsrådet, protokoll 2018-05-17

Pensionärsrådet, protokoll 2018-09-06

Pensionärsrådet, protokoll 2018-10-11