Påverka som invånare - Majorna-Linné

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker. Alla synpunkter, förslag och klagomål är välkomna!

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre?

Majorna-Linnés lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen.

Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet och Majorna-Linnés stadsdelsnämnd.

Ungdomsrådet tar vara på ungas idéer och gör det enkelt att nå dem som bestämmer. Har du en fråga eller synpunkt så vill vi gärna höra!

Varje månad träffas stadsdelsnämndens politiker för att ta beslut som rör alla i Majorna-Linné. Varje möte inleds med en frågestund då politikerna svarar på frågor och tar emot synpunkter och förslag. Kom och lämna synpunkter, ställ frågor eller bara lyssna!

Vill du vara med och bestämma hur 450 000 kronor ska användas för att öka tillit och skapa gemenskap i Majorna-Linné? Läs då om hur medborgarbudget i stadsdelen ska genomföras.