Organisation och ledning i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen genomför det som politikerna i stadsdelsnämnden beslutar. Förvaltningen har tre stora verksamhetssektorer; Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och Samhälle och kultur.

Stadsdelsdirektören leder arbetet i förvaltningsledningen, som förutom sektorschefer för ovanstående verksamhetssektorer, utgörs av ekonomichef, HR-chef, förvaltningscontroller samt kommunikations- och stabschef.

Förvaltningsledningen har ett gemensamt befolkningsansvar, vilket innebär att de ska se till helheten och arbeta övergripande med planering, genomförande, utvärdering, utveckling och förbättring.

Kontakt med förvaltningsledningen i
Majorna-Linné

Stadsdelsdirektör
Maria Reinholdsson
Telefon 031-365 83 81
E-post: maria.reinholdsson@majornalinne.goteborg.se

HR-chef
Ann-Christine Larsson
Telefon: 031-365 90 02
E-post: ann-christine.larsson@majornalinne.goteborg.se

Ekonomichef
Kamila Othman
Telefon 031-365 80 21
E-post:kamila.othman@majornalinne.goteborg.se

Kommunikations- och stabschef
Ulrika Stridvall-Dahlén
Telefon 031- 365 86 75
E-post: ulrika.stridvall.dahlen@majornalinne.goteborg.se

Sektorschef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Jan Holmlund
Telefon: 031-365 90 76
E-post: jan.holmlund@majornalinne.goteborg.se

Sektorschef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
tf Jan Holmlund
Telefon: 031-365 90 76
E-post: jan.holmlund@majornalinne.goteborg.se

Sektorschef Samhälle och kultur
Björn Ek Wahlqvist
Telefon: 031-365 83 44
E-post: bjorn.wahlqvist@majornalinne.goteborg.se

Förvaltningscontroller
Simon Cederholm
Telefon: 031-365 90 12
E-post: simon.cederholm@majornalinne.goteborg.se

Organisation

Presskontakt Ulrika Stridvall Dahlén, 031- 365 86 75