Organisation och ledning i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen genomför det som politikerna i stadsdelsnämnden beslutar. Förvaltningen har tre stora verksamhetssektorer; Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och Samhälle och kultur.

Stadsdelsdirektören leder arbetet i förvaltningsledningen, som förutom sektorchefer för ovanstående verksamhetssektorer, utgörs av ekonomichef, HR-chef, förvaltningscontroller samt kommunikations- och stabschef.

Förvaltningsledningen har ett gemensamt befolkningsansvar, vilket innebär att de ska se till helheten och arbeta övergripande med planering, genomförande, utvärdering, utveckling och förbättring.

Kontakta förvaltningsledningen


Stadsdelsdirektör
Babbs Edberg
Telefon 031-365 70 01
E-post: babbs.edberg@centrum.goteborg.se


Tf Förvaltningscontroller
Jon Gustafsson
Telefon: 031-365 90 08
E-post: jon.gustafsson@majornalinne.goteborg.se


HR-chef
Mariette Lindeberg Öqvist
Telefon: 031-365 82 36
E-post: mariette.lindeberg-oqvist@majornalinne.goteborg.se


Tf Ekonomichef
Simon Cederholm
Telefon: 031-365 90 12
E-post: simon.cederholm@majornalinne.goteborg.se


Kommunikations- och stabschef
Ulrika Stridvall-Dahlén
Telefon 031- 365 86 75
E-post: ulrika.stridvall.dahlen@majornalinne.goteborg.se


Sektorchef Samhälle och kultur
Björn Ek Wahlqvist
Telefon: 031-365 83 44
E-post: bjorn.wahlqvist@majornalinne.goteborg.se


Sektorchef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Birgitta Thielen
Telefon: 031-365 91 68
E-post: birgitta.thielen@majornalinne.goteborg.se


Sektorchef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Jan Holmlund
Telefon: 031-365 90 76
E-post: jan.holmlund@majornalinne.goteborg.se

Organisation

Presskontakt Ulrika Stridvall Dahlén, 031- 365 86 75