Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

I Majorna-Linné ser vi till att du, tillsammans med 64 000 andra invånare, får kommunal service inom bland annat vård och omsorg samt kultur och fritid.

Stadsdelsförvaltningen genomför det som politikerna i stadsdelsnämnden beslutar. Förvaltningen har tre stora verksamhetssektorer; Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och Samhälle och kultur.

Dataskyddsförordningen (DSF) började gälla den 25 maj 2018 och är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Aktuellt

 • Extra nämndsammanträde i Majorna-Linné

  Publicerad 18 februari 2020
  Varje månad träffas stadsdelsnämndens politiker för att ta beslut som rör alla i Majorna-Linné.
 • Angående hemtjänsten i Göteborgs Stad

  Publicerad 17 februari 2020
  Arbetsmiljön inom hemtjänsten uppmärksammas på olika sätt i media, av fackförbund och av Arbetsmiljöverket. Här finns några frågor och svar.
 • Frågor och svar om rutin nödbistånd

  Publicerad 12 februari 2020
  Här är frågor och svar om rutinen nödbistånd boende. I maj 2019 började stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning att arbeta på samma sätt när det gäller insatsen nödbistånd.
 • Från förslag till verklighet – Mötesplats MT är igång

  Publicerad 6 februari 2020
  I Majorna-Linnés medborgarbudget för 2019 fanns ett förslag om att öppna en fritidsgård vid Mariaplan. Förslaget var ett av de som fick flest röster och beviljades pengar. Nyöppnade Mötesplats MT är resultatet!
 • Spårarbete på Olivedalsgatan, 10 - 19 februari

  Publicerad 23 januari 2020
  Spårarbete måste utföras i spåret på Olivedalgatan för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras den 10 – 19 februari mellan klockan 07 - 16.
 • Del av lekplatsen på Haga kyrkoplan stängs av tillfälligt när Trafikverket utför kärnborrning

  Publicerad 20 januari 2020
  På grund av kärnborrning inför bygget av Västlänken kommer Trafikverket att tillfälligt stänga av en del av lekplatsen på Haga kyrkoplan.
 • Familjer på rätt kurs

  Publicerad 29 november 2019
  – Om man skaffar hund finns det hur många kurser som helst, men när man skaffar barn, då ska man bara kunna det, säger Bodil Carlsen, en av föräldrarna på kvällens ABC-kurs.
 • Majorna-Linnés medborgarbudget stärker tilliten och gemenskapen i stadsdelen

  Publicerad 20 november 2019
  Invånarna i Majorna-Linné lämnade in 37 förslag på åtgärder som skulle kunna genomföras med hjälp av nämndens medborgarbudget. Fritidsgård vid Mariaplan, stöd till Trampolinklubben och musikkollo för ungdomar är några av de förslag som får dela på de 450 000 kronor som nämnden avsatt.
 • På tur för tryggheten

  Publicerad 30 september 2019
  – Antingen kör man hinder och hot – eller så gör man det trevligt. Jag röstar för trevligt. Bergakungens chef Maria Andersson får medhåll från gruppen som promenerar i evenemangsstråket, med uppdrag att tycka till om tryggheten.