Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

I Majorna-Linné ser vi till att du, tillsammans med 64 000 andra invånare, får kommunal service inom bland annat vård och omsorg samt kultur och fritid.

Stadsdelsförvaltningen genomför det som politikerna i stadsdelsnämnden beslutar. Förvaltningen har tre stora verksamhetssektorer; Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och Samhälle och kultur.

Dataskyddsförordningen (DSF) började gälla den 25 maj 2018 och är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Aktuellt

 • Del av lekplatsen på Haga kyrkoplan stängs av tillfälligt när Trafikverket utför kärnborrning

  Publicerad 20 januari 2020
  På grund av kärnborrning inför bygget av Västlänken kommer Trafikverket att tillfälligt stänga av en del av lekplatsen på Haga kyrkoplan.
 • Park- och naturnämnden får i uppdrag att avveckla bemanning på lekplatser

  Publicerad 16 december 2019
  Efter beslut av kommunfullmäktige i budget 2020 säger park-och naturförvaltningen formellt upp avtalen med Stadsdelsförvaltningarna och de fyra bemannade lekplatserna Actionparken i Centrum, Plikta i Majorna Linné, Positivet i Askim-Frölunda-Högsbo och Bygglekplatsen på Västra Hisingen. Då Hammarkullens bemannade lekplats i Angered finansieras av Bostadsbolaget som är del av Framtiden-koncernen kommer dessa avtal fortlöpa som tidigare.
 • Familjer på rätt kurs

  Publicerad 29 november 2019
  – Om man skaffar hund finns det hur många kurser som helst, men när man skaffar barn, då ska man bara kunna det, säger Bodil Carlsen, en av föräldrarna på kvällens ABC-kurs.
 • Majorna-Linnés medborgarbudget stärker tilliten och gemenskapen i stadsdelen

  Publicerad 20 november 2019
  Invånarna i Majorna-Linné lämnade in 37 förslag på åtgärder som skulle kunna genomföras med hjälp av nämndens medborgarbudget. Fritidsgård vid Mariaplan, stöd till Trampolinklubben och musikkollo för ungdomar är några av de förslag som får dela på de 450 000 kronor som nämnden avsatt.
 • På tur för tryggheten

  Publicerad 30 september 2019
  – Antingen kör man hinder och hot – eller så gör man det trevligt. Jag röstar för trevligt. Bergakungens chef Maria Andersson får medhåll från gruppen som promenerar i evenemangsstråket, med uppdrag att tycka till om tryggheten.