Stöd till hyresgäster och hyresvärdar i Lundby

Riskerar du att bli vräkt? Vi på boendeenheten samarbetar med hyresvärdarna i Lundby för att undvika vräkningar och uppsägningar

Om du behöver bostad

Du som av sociala skäl inte själv lyckas ordna bostad kan vända dig till boendeenheten för att få råd och stöd i ditt bostadssökande.

Störningsanmälan och skulder

Hyresvärdar informerar oss om hyresskulder och störningsanmälningar. När vi har fått in en anmälan som gäller dig försöker vi få kontakt med dig genom telefon, brev eller hembesök för att ta reda på anledningen till anmälan. Detta gör vi för att stärka din möjlighet att bo kvar.

Stöd till dig som hyresvärd eller fastighetsägare

Skicka störningsanmälningar till oss. När du gör det får du alltid en återkoppling från oss inom fem arbetsdagar. Vi vill samarbeta med dig för att förebygga vräkningar och uppsägningar. Vi kan till exempel göra gemensamma hembesök för att stärka hyresgästens möjlighet att bo kvar.

Om en hyresgäst har obetalda hyres- eller elskulder vill vi gärna snabbt få information om detta. Då ökar det våra möjligheter att hjälpa till att förändra situationen. Vi undersöker orsaken till hyresskulden och arbetar förebyggande ihop med hyresgästen för att undvika hyresskulder i framtiden.

Kontakta boendeenheten

Du kontaktar oss genom att ringa till kontaktcenter på telefon 031-365 00 00 och ber att få tala med boendeenheten i Lundby.

För dig som fastighetsägare finns ett särskilt direktnummer till boendeenheten för att underlätta samverkan och framkomlighet. Detta nummer finns hos Fastighetsägarna Centrala Hisingen (FCH).