Lundby stadsdelsnämnds uppdrag

I Lundby stadsdelsnämnd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. De beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, kultur, äldreomsorg och stöd till funktionshindrade i stadsdelen.

Öppna möten

Den politiska sammansättningen av stadsdelsnämnden motsvarar mandatfördelningen i fullmäktige. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Mötena är öppna för allmänheten. Du kan se vilka frågor som ska tas upp och läsa beslutsunderlagen på vårt medborgarkontor, våra bibliotek och här.

Här hittar du mötestiderna för året.

Kontakta din politiker

Du kan framföra dina synpunkter till politikerna genom att ringa, skicka brev eller e-post.

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Stadsdelsnämndens utskott

Stadsdelsnämnden Lundby har ett utskott – individutskottet.

Individutskottet behandlar främst ärenden inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Utskottet består av några av stadsdelsnämndens ledamöter.

Mer information om utskottet