Mötestider i Lundby stadsdelsnämnd

Alla nämndmöten är öppna för allmänheten.

Nämndens möten 2018

Tisdag 6 februari
Tisdag 20 mars
Tisdag 24 april
Tisdag 29 maj
Tisdag 19 juni
Tisdag 21 augusti
Tisdag 25 september
Tisdag 23 oktober
Tisdag 27 november
Tisdag 11 december

Mötena hålls klockan 15 på Vågmästaregatan 1A, i lokal Piren om inget annat anges.

Synpunkter

Har du synpunkter kan du kontakta nämndens ledamöter och ersättare på telefon, brev eller e-post.

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndens protokoll och andra handlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar via e-post får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Nämndens handlingar och protokoll finns också att läsa i receptionen i Lundby stadsdelshus, samt på Kyrkbyns bibliotek och Älvstrandens bibliotek.

Vill du läsa andra handlingar?

Skicka e-post till lundby@lundby.goteborg.se eller ring diariet, telefon 031-366 70 31.