Mötestider i Lundby stadsdelsnämnd

För att minska smittspridningen av Covid-19 är nämndsammanträdena inte öppna för allmänheten för tillfället.

Nämndens möten 2020

Tisdag 21 september, kl 14.00
Tisdag 13 oktober
Tisdag 25 november
Tisdag 15 december, kl.14.00

Mötena hålls klockan 16.00 på Vågmästaregatan 1A, i lokal Piren om inget annat anges.


Synpunkter

Har du synpunkter kan du kontakta nämndens ledamöter och ersättare på telefon, brev eller e-post.

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndens protokoll och andra handlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar via e-post får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Nämndens handlingar och protokoll finns också att läsa i receptionen i Lundby stadsdelshus, samt på Kyrkbyns bibliotek och Älvstrandens bibliotek.

Vill du läsa andra handlingar?

Skicka e-post till lundby@lundby.goteborg.se eller ring diariet, telefon 031-366 70 31.