Budget och årsrapport för Lundby stadsdelsnämnd

Våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar vi kan använda.

Budget 2020

Budget för 2020 kommer inom kort att finnas tillgänglig på denna sidan.

 

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den står bland annat hur det har gått ekonomiskt, det vill säga om förvaltningen har gått plus eller minus. Men årsrapporten beskriver även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen och hur långt vi har nått i det arbetet.

Nämndens årsrapport 2018 avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått samt en utgångspunkt för bedömning och formulering av framtida strategiska frågor inför arbetet med nämndens budget 2020. Årsrapporten utgör också underlag för Göteborgs Stads samlade årsredovisning och bokslut 2018 samt för stadsledningskontorets underlag för budget 2020.

Här kan du läsa Lundby stadsdelsnämnds årsrapport 2018

Årsrapporten för 2019 kommer att hanteras av stadsdelsnämnden den 4 februari 2020.