Lundby stadsdelsnämnd

Här hittar du politikerna i Lundby stadsdelsnämnd

I Lundby stadsdelsnämnd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. De beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, kultur, äldreomsorg och stöd till funktionshindrade i stadsdelen.

För att minska smittspridningen av Covid-19 är nämndsammanträdena inte öppna för allmänheten för tillfället.

Stadsdelsnämnden Lundby har ett utskott: individutskottet. Individutskottet behandlar främst ärenden inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Utskottet består av några av stadsdelsnämndens ledamöter.

Här kan du söka efter Lundby stadsdelsnämnds handlingar och protokoll.

Våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar vi kan använda.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått det.