Påverka som invånare i Lundby stadsdelsförvaltning

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna synpunkter och ställa frågor om webbplatsen goteborg.se.

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre?

Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan stadsdelsförvaltningens politiker, tjänstemän och de äldre i stadsdelen.

Funktionshinderrådet fungerar som samråd och kanal för informationsutbyte i frågor som rör människor med funktionsnedsättning.

Alla ungdomar i Lundby har möjlighet att föra fram sina åsikter och idéer.

Ibland ordnar Lundby stadsdelsförvaltning rådslag. Ett rådslag är ett informationsmöte där Lundbybor får veta mer om vad som händer i stadsdelen. På ett rådslag kan du föra fram dina idéer och synpunkter.

Du som invånare i Lundby har säkert en hel del tankar om vad som är bra och dåligt med din stadsdel. Men är du medveten om att du har möjligheter att göra din röst hörd?

För att få en trygg och säker stad krävs att alla myndigheter och organisationer arbetar gemensamt och mot samma mål.

För att minska smittspridningen av Covid-19 är nämndsammanträdena inte öppna för allmänheten för tillfället.