Ungdomsrådet i Lundby stadsdelsförvaltning

Alla ungdomar i Lundby har möjlighet att föra fram sina åsikter och idéer.

Lämna dina synpunkter

Om det är något som du tycker borde förändras i din fritidsverksamhet eller i området där du bor kan du lämna synpunkter till förvaltningen på många sätt, till exempel till dina fritidsledare.

Förvaltningens arbete med ungdomsinflytande

I Lundby stadsdelsnämnds budget de senaste åren har ett av målen varit att ungdomars inflytande ska stärkas.