Rådslag i Lundby stadsdelsförvaltning

Ibland ordnar Lundby stadsdelsförvaltning rådslag. Ett rådslag är ett informationsmöte där Lundbybor får veta mer om vad som händer i stadsdelen. På ett rådslag kan du föra fram dina idéer och synpunkter.

Rådslagen kan till exempel handla om byggplaner och samhällsfrågor. Det byggs mycket i Lundby och det har anordnats rådslag om utvecklingen på Norra Älvstranden. På ett rådslag samlas Lundbybor och representanter för verksamheter som är berörda av rådslagsfrågan och diskuterar.

Just nu finns det inga planerade rådslag.