Pensionärsrådet i Lundby stadsdelsförvaltning

Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan stadsdelsförvaltningens politiker, tjänstemän och de äldre i stadsdelen.

Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och väcker debatt kring viktiga frågor för äldre. Detta kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.

Kontakt
Lage Reftel, ordförande
E-post: lage.reftel@hotmail.se

Victoria Trygg, sekreterare
Telefon: 031-366 79 64 eller e-post: victoria.trygg@lundby.goteborg.se