Pensionärsrådet i Lundby stadsdelsförvaltning

Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan stadsdelsförvaltningens politiker, tjänstemän och de äldre i stadsdelen.

Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och väcker debatt kring viktiga frågor för äldre. Detta kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.

Kontakt
Hans Fredriksson (PRO), ordförande
E-post: heg37@hotmail.se

Ingrid Rådemo (SPF), Vice ordförande
E-post: isbrademo@gmail.com

Katarina Gruffman, sekreterare
Telefon: 031-366 78 09 eller e-post: katarina.gruffman.cruse@lundby.goteborg.se

Ledamöter:

Marcus Altesjö (RPG)
E-post: anne-marie.altesjo@comhem.se

Barbro Baudin (SKPF)
E-post: barbrobaudin@hotmail.com

Yvonne Björmander (SPF)
E-post: ybjormander@hotmail.com

Siv Carlsson (SKPF)
E-post: sivan37k@gmail.com

Yvonne Hultman (SPF)
E-post: akeyvonne@bredband2.com

Britt Johansson (SPF)
E-post: brittjohansson.gbg@gmail.com

Sinikka Lappalainen (Göteborgs finska pensionärsförening)
E-post: slbroten@yahoo.se

Jeanette Ljung (PRO)
E-post: jeanetteljung66@gmail.com

Stefan Henningsson (PRO)
E-post: s.henning@gmail.com

Usko Rudanko (Göteborgs finska pensionärsförening)
E-post: usko1@live.se

Politiker

Julia Lundell (S)
E-post: julia.lundell@politiker.goteborg.se

Marie-Louise Bergström (D)
E-post: marie-louise.bergstrom@politiker.goteborg.se