Medborgardialog i Lundby stadsdelsförvaltning

Du som invånare i Lundby har säkert en hel del tankar om vad som är bra och dåligt med din stadsdel. Men är du medveten om att du har möjligheter att göra din röst hörd?

Det kanske finns något du tycker borde förändras i området där du bor, eller så har du idéer om hur man kan förbättra äldreomsorgen. Möjligen sitter du med ett förslag om hur Lundby kan få den bästa kulturen eller om hur vi kan skapa mötesplatser i Lundby? Politiker och förvaltning i Lundby vill veta vad du tycker.

I Lundby genomförs olika typer av dialoger där du som invånare kan delta efter eget intresse. Det kanske gäller stadsutveckling eller trygghetsvandringar.