Funktionshinderrådet i Lundby stadsdelsförvaltning

Funktionshinderrådet fungerar som samråd och kanal för informationsutbyte i frågor som rör människor med funktionsnedsättning.

Rådet är en remissinstans till stadsdelsnämnden och kan lägga fram förslag om lokala insatser till människor med funktionsnedsättning. Dessutom sprider rådet information om olika verksamheter och samlar in synpunkter samt erfarenheter från Lundbybor med funktionsnedsättning.

Du som medborgare i Lundby kan alltid lämna in synpunkter och frågor till Funktionshinderrådet. Rådet består av representanter för funktionsnedsättningsföreningarna i Göteborg.

Kontakt
Annika Mossberg, ordförande
Telefon: 073-389 05 99
E-post: annika.mossberg@yahoo.se