Organisation och ledning i Lundby stadsdelsförvaltning

Lundby stadsdelsförvaltning har cirka 1 700 anställda. Verksamheten är organiserad i tre sektorer och fyra stödfunktioner samt område intern service.

Förvaltningsorganisationen

Sektorer

  • Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
  • Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
  • Samhälle och kultur

Förvaltningen har också uppdrag som omfattar fler än dem som bor i Lundby. Till exempel Lundby bibliotek som är ett resursbibliotek.

Stödfunktioner

  • HR-avdelning (Human Resources, personalfrågor)
  • Ekonomiavdelning
  • Stab
  • Förvaltningscontroller

Område

  • Intern service

Områdeschef Stefan Peterson
Telefon: 031-366 70 13
E-post: stefan.peterson@lundby.goteborg.se

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen leds av stadsdelsdirektören och består av sektorscheferna, cheferna för stödfunktionerna samt förvaltningscontrollern. Under varje sektorschef hittar du även kontaktuppgifter till områdescheferna.

Stadsdelsdirektör

Kristina Lindfors
Telefon: 031-366 70 32
E-post: kristina.lindfors@lundby.goteborg.se

Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Sektorschef Katarina Meuller
Telefon: 031-366 70 37
E-post: katarina.meuller@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Sektorschef Eva Saletti
Telefon: 031-366 76 83
E-post: eva.saletti@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

Samhälle och kultur

Sektorschef Jascha Marteleur
Telefon: 031-366 70 95
E-post: jascha.marteleur@lundby.goteborg.se

Ekonomiavdelning

Ekonomichef Fredrik Gustafson
Telefon: 031-366 70 75
E-post: fredrik.gustafson@lundby.goteborg.se

HR-avdelning

HR-chef Anna Malmcrona
Telefon: 031-366 77 62
E-post: anna.malmcrona@lundby.goteborg.se

Stab

Stabs- och kommunikationschef Maria Berntsson
Telefon: 031-366 70 29
E-post: maria.berntsson@lundby.goteborg.se

Förvaltningscontroller

Förvaltningscontroller Moa Ohlsson
Telefon: 031-366 76 67
E-post: moa.ohlsson@lundby.goteborg.se