Samhälle och miljö i Lundby stadsdelsförvaltning

I stadsdelsförvaltningen arbetar vi integrerat med områden som miljö, hälsa, samhällsplanering, trygghet, kultur och fritid för en hållbar utveckling.

Stadsutveckling

En stor del av stadens bostäder byggs i Lundby. Därför vill vi att ni som bor och arbetar i Lundby ska delta i samhällsplaneringen. Vi ser därför till att fler Lundbybor i olika åldrar, med olika kön och bakgrund deltar i utvecklingen av vår stadsdel.

Rapport om Samnyttjande av offentlig service

Rapport om Personer med intellektuell funktionsnedsättning ger sin syn på stadsutveckling

Trygghet i Lundby

Att känna sig trygg i sitt närområde är viktigt. I Lundby ordnar vi trygghetsvandringar och nattvandringar. Vi samarbetar bland annat med andra förvaltningar, polis och fastighetsskötare.

Läs mer om trygghetsvandringar i Lundby och Göteborg Stad här.

Miljön i Lundby

Lundby är en central del av Göteborg och har de miljöproblem och miljöfördelar som det innebär. Alla Lundbybor kan göra något för miljön, varje dag.

Återvinningsstationer i Lundby
Tips om hur du kan leva miljövänligt i Göteborg
Information om avfall och återvinning i Göteborgs Stad
Här lämnar du ditt avfall

Folkhälsa i Lundby

Stadsdelsförvaltningen har tagit fram en folkhälsoplan som har beslutats av stadsdelsnämnden. Den ska styra hur stadsdelsförvaltningen arbetar med folkhälsa. Enligt planen ska förvaltningen framför allt arbeta med barn och ungas uppväxtvillkor och med att förbättra deras psykiska och fysiska hälsa. Andra viktiga frågor är segregation, mänskliga rättigheter och stadsutveckling.

Natur och parker i Lundby

Hitta parker i Lundby här

Synpunkter på samhälle och miljö i Lundby

Du har kanske en fråga eller synpunkter på nybyggnationsplaner i stadsdelen, hål i gatan, att gatlampan inte lyser, buskage som behöver klippas eller var det är bäst att parkera. Då rekommenderar vi att du fyller i Göteborgs Stads synpunktsblankett på webben - genom att fylla i denna hänvisas ditt ärende snabbast till berörd tjänsteman.

Göteborgs Stads synpunktsblankett