Lundbypriset

För oss är alla invånare lika viktiga. Därför delar Lundby stadsdelsförvaltning varje år ut Lundbypriset till någon som gör något bra för andra men som kanske inte alltid märks.

Lundbypriset 2017

Lundbypriset 2017 gick till Hisingens biodlareförening för sitt engagemang i att sprida kunskap om binas livsviktiga roll i vårt samhälle.

Motivering

"Hisingens biodlareförening är en aktiv förening med engagerade medlemmar som tillsammans verkar för att sprida kunskap om bin och biodling och varför det är så viktigt med fler bin i vår natur.

Att bina producerar honung känner alla till, men ännu viktigare är det pollineringsarbete de flitiga bina utför för att vi ska få frukt och bär att äta. Cirka en tredjedel av maten vi äter pollineras av bin och humlor.

Hisingens biodlareförening arbetar på olika sätt med att sprida denna viktiga kunskap till stora som små, medlemmar som ickemedlemmar om bin och deras viktiga roll i vår natur.

Föreningen anordnar utbildningar i biodling för nybörjare, kupbyggarkurser och kurser i drottningodling, bland mycket annat. Föreningen deltar också flitigt på olika arrangemang i stadsdelen och i staden för att sprida kunskap om bin och deras viktiga roll för vår miljö och vår matförsörjning.

Föreningen har under de senaste två åren genomfört Lilla biodlarskolan en sommarlovsaktivitet där barn/ungdomar mellan 9-12 år får möjlighet att tillsammans med erfarna biodlare lära sig grunderna i biodling. Den här aktiviteten har varit uppskattad av såväl barn som föräldrar.

Men det kanske viktigaste med den verksamheten är att skapa ett framtida intresse för denna viktiga kunskap så att det även i framtiden kommer att finnas biodlare."


Tidigare vinnare av Lundbypriset

2016 Eigil Sörensen från föreningen Skonaren Ingo
2015 KFUM Actionhallen i Lundby
2014 Inger Skarin Olsson
2013 Lundbys Funktionshinderråd
2012 Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH)
2011 hisingenbyday.se – Lars Ljunggren och Caroline Persson
2010 Carmen Ring
2009 Eriksbergs IF:s flicksektion
2008 Stephen Selindh och Evert Torkelsson
2007 Varvshistoriska föreningen
2006 Teddy Lucic
2005 Birgitta Holmdahl och Hatice Arisoy Ciftci
2004 Bertil Palm
2003 Owe Andersson
2002 Magnus Wislander
2001 Bengt Anderberg
2000 Flunsåsparkens Vänner
1999 Kent Andersson
1998 Alf Österström
1997 Lundby Hembygdsförening

Kontaktkort