Lokalt utvecklingsprogram för Lundby

Här finns Lundbys lokala utvecklingsprogram (LUP) som visar vad politikerna i stadsdelsnämnden har prioriterat inom stadsutveckling och fysisk miljö.

I programmet finns konkreta förslag på åtgärder utifrån fyra kategorier:

  • Säkerställa vardagslivets funktioner
  • Minska barriäreffekter
  • Stärka och utveckla stråk
  • Väva samman gammalt och nytt

Programmet utgår från Lundbybornas levnadsförhållanden och vilka behov som finns i stadsdelen. Syftet är att ge förslag på åtgärder till de nämnder och förvaltningar i Göteborgs Stad som har huvudansvar för arbetet med stadsutveckling. Lundbys lokala utvecklingsprogram antogs av stadsdelsnämnden i december 2019.

Här finns en sammanfattande del för hela stadsdelen:

Vill du läsa om just ditt område finns det fördjupande delar för Lundbys sju delområden: