Befolkning och geografi i Lundby stadsdelsförvaltning

Lundby är en varierad stadsdel som bjuder på både naturnära områden och nya urbana stadsdelar. Omkring 50 000 personer bor i Lundby, som är en stadsdel där det händer mycket just nu.

Befolkning

Det bor drygt 53 000 personer i Lundby, men vi blir hela tiden fler och fler. Lundby är nämligen en av de stadsdelar i Göteborgs Stad som växer snabbast. Invånarantalet beräknas öka till cirka 57 000 fram till år 2021.

Anledningen till befolkningsökningen är att det byggs många nya bostäder i Lundby, just nu främst i Östra Kvillebäcken men också i andra områden som förtätas eller förnyas.

Det bor något fler personer i åldern 20–30 år i Lundby, jämfört med Göteborgssnittet. Samtidigt bor det färre barn under 18 år i stadsdelen, jämfört med resten av Göteborg. I övrigt följer Lundby genomsnittet för Göteborgs befolkning.

Medelinkomst

Lundbys invånare har något lägre medelinkomst än medelgöteborgaren.

Geografi

Lundby ligger på centrala Hisingen längs Göta älvs norra strand. Stadsdelen sträcker sig från Älvsborgsbron i väster till Tingstadstunneln i öster och Hjalmar Brantingsgatan går mitt igenom den. I norr gränsar Lundby till stadsdelen Norra Hisingen, och i väster till Västra Hisingen. Lundby är en blandstad med bra balans mellan bostäder och verkstäder. 

Det finns en varierad och fin natur med Hisingsparken och Ramberget som viktiga rekreationsområden. Inom Lundby finns också en idrottsarena vid Rambergsvallen och Lundbybadet, samt ett flertal torg och grönområden sprida runt om i stadsdelen. Älvstranden är rik på upplevelser i mötet mellan älven och kajerna med sina promenadstråk, parker, små gröna torg och sin bebyggelse.

Boende

Bostadsbeståndet i Lundby är varierat. Flerbostadshus är övervägande den vanligaste boendeformen i Lundby – drygt hälften av bostäderna är hyresrätter och en tredjedel är bostadsrätter. Drygt var tionde bostad i Lundby är ett hus med äganderätt, något färre än genomsnittet i Göteborg.

Här hittar du adressregister och kartor

Lundby är den stadsdel som har fått flest nya bostäder under 2015. 40 procent av de bostäder som färdigställts i Göteborg finns i stadsdelen. Än fler bostäder är på väg då byggandet pågår för fullt.

Här kan du läsa om aktuella byggplaner i Lundby och i resten av staden

Mer statistik

Här kan du hitta mer statistik om Göteborg:
Statistik Göteborg

Här kan du läsa enkäter och jämföra olika verksamheter inom Göteborgs Stad:
Göteborgs Stad – Enkätundersökningar

Externa länkar

Statistiska centralbyrån (SCB) levererar statistik om i princip alla verksamhetsområden i samhället.

SKL – Sveriges kommuner och landsting har statistik sorterad per ämne för alla landets kommuner och landsting.