Om stadsdelen - Lundby

Befolkning och geografi

Lundby är en varierad stadsdel som bjuder på både naturnära områden och nya urbana stadsdelar. Omkring 50 000 personer bor i Lundby, som är en stadsdel där det händer mycket just nu.

Samhälle och miljö

I stadsdelsförvaltningen arbetar vi integrerat med områden som miljö, hälsa, samhällsplanering, trygghet, kultur och fritid för en hållbar utveckling.

Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?

Ta reda på vilken stadsdelsförvaltning en gata eller en adress tillhör.

Lokalt utvecklingsprogram

Här finns Lundbys lokala utvecklingsprogram (LUP) som visar vad politikerna i stadsdelsnämnden har prioriterat inom stadsutveckling och fysisk miljö.

Lundbypriset

För oss är alla invånare lika viktiga. Därför delar Lundby stadsdelsförvaltning varje år ut Lundbypriset till någon som gör något bra för andra men som kanske inte alltid märks.