Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten vänder sig till dig som bor på Hisingen och som söker arbete. Vi finns till för att du så snabbt som möjligt ska få stöd för att komma ut i arbetslivet och skaffa en egen försörjning.

Våra huvudsakliga verksamheter är:

Arbetsförmågebedömning genom ViCan

ViCan-teamet är en arbetslivsinriktad verksamhet inom Samordningsförbundet Hisingen Delta som vänder sig till personer från 18 år och uppåt och som bor på Hisingen. Som deltagare är du med på en kartläggning och utredning av arbetsförmåga som pågår under åtta veckor.  Du kommer till ViCan varje dag och får varva praktiskt arbete, bestående av trä och textil, med samhälls- och arbetslivsinriktad information. Vid behov kan även psykiatrisk och neuropsykiatrisk medicinsk utredning erbjudas. Efter genomförd bedömning av arbetsförmåga kan även möjlighet till praktik erbjudas med uppföljning upp till sex månader.

På ViCan arbetar personal med skilda kompetenser från Arbetsförmedlingen och Stadsdelsförvaltningen. En representant från Försäkringskassan deltar i en del av ViCan-teamets möten. Till ViCan-teamet blir du skickad av handläggare på socialkontoret, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller från närhälsan.

Kontaktuppgifter till ViCan

Stöd genom Jobbcentralen

Har du försörjningsstöd, är arbetslös och mellan 18-64 år kan Jobbcentralen erbjuda dig:

  • Individuella samtal med arbetskonsulent som stöttar och följer upp arbetsplaner
  • Tillgång till datasal
  •  Söka-jobb-aktiviteter i grupp med besök hos/av olika företag och föreläsningar för att utveckla arbetssökandet.
  •  Arbetsträning i form av bland annat köksgrupp, trä- och textilverkstad och utemiljögrupp.
  •  Praktik ute på arbetsmarknaden och möjlighet till arbetsplatsförlagd utbildning där handledare på arbetsplats får ersättning.
  • Yrkesutbildningar

Din handläggare på socialkontoret kan berätta om du har möjligheter att delta i Jobbcentralen. Jobbcentralen är en del av ett större samverkansprojekt och ska utveckla nya metoder för att slussa in arbetslösa individer till studier och arbete.

Kontaktuppgifter till Jobbcentralen

Starta företag genom Inkubator Lundby

Om du är intresserad av att starta ett eget företag kan du få hjälp av Inkubator Lundby och Företagsrådgivningen. Hos dem kan du få individuellt stöd, rådgivning i företagande samt hjälp med fakturering till blivande företagare. För att du ska kunna förverkliga dina idéer till ett företag kan du även erbjudas mentorskap och en fysisk arbetsplats inom inkubatorn. Det är Socialkontoret som kan erbjuda deltagare plats i Inkubator Lundby.

Vi på Arbetsmarknadsenheten samarbetar med andra myndigheter och många privata företag för att kunna stödja dig på vägen till arbete. Våra största samarbetspartners är: Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH), Samordningsförbundet Delta och företagarföreningar.

Socialkontoret Lundby