Foto: Hans Wretling

Lundby stadsdelsförvaltning

Lundby är en spännande stadsdel där det händer mycket just nu. Stadsdelsförvaltningen ger sina omkring 50 000 invånare kommunal service inom bland annat socialtjänst, äldrevård och kultur.

Lundby stadsdelsförvaltning har cirka 1 800 anställda. Verksamheten är organiserad i tre sektorer och fyra stödfunktioner samt område intern service.

Arbetsmarknadsenheten vänder sig till dig som bor på Hisingen och som söker arbete. Vi finns till för att du så snabbt som möjligt ska få stöd för att komma ut i arbetslivet och skaffa en egen försörjning.

Riskerar du att bli vräkt? Vi på boendeenheten samarbetar med hyresvärdarna i Lundby för att undvika vräkningar och uppsägningar

Dataskyddsförordningen (DSF) började gälla den 25 maj 2018 och är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Aktuellt

  • Medborgarlöftet 2019: trygg och säker utemiljö

    Publicerad 24 januari 2019
    I Lundby 2019 har medborgarlöftet fokus på tryggare och säkrare utomhusmiljö, med Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen som prioriterade områden. Lördag 26 januari finns Polisen, FCH och SDF Lundby på plats för att möta medborgare, berätta om löftet och svara på frågor om trygghetsarbetet.
  • Maten på äldreboendena i Lundby

    Publicerad 9 januari 2019
    Det är vårt produktionskök Elias kök på Sehlstedtsgatan som lagar maten som erbjuds på äldreboendena i Lundby. Läs mer om det här.