Centrums stadsdelsnämnds uppdrag

Centrums stadsdelsnämnd består av politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige. De beslutar bland annat om frågor som rör socialt stöd, fritid, kultur, äldreomsorg och stöd till funktionshindrade i stadsdelen.

Utöver detta har stadsdelsnämnden inflytande över frågor som rör stadsplanering. I nämndens uppdrag ingår också att bevaka alla frågor som rör stadsdelen och dess invånare i enlighet med det så kallade befolkningsansvaret.

Stadsdelsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som utses av kommunfullmäktige. Den politiska sammansättningen av stadsdelsnämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Alla ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden är fritidspolitiker. Det innebär att var och en ägnar sig åt arbetet i nämnden på sin fritid, vid sidan av sitt ordinarie arbete eller sina studier.

Stadsdelsnämndens möten

Stadsdelsnämnden sammanträder en gång i månaden. Mötena är öppna för allmänheten.

Stadsdelsnämndens sammanträdestider

Kontakta din politiker

Du kan framföra dina synpunkter till politikerna genom att ringa, skicka brev eller e-post.

Kontaktuppgifter till politikerna i Centrum

Stadsdelsnämndens utskott

Stadsdelsnämnden ska utse ett utskott; som beslutar i frågor som rör enskilda personer eller familjer (individutskottet).

Mer information om utskottet