Mötestider i Centrums stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden i Centrum har öppna sammanträden då du som vill kan lyssna till nämndens diskussion och beslut.

Kom och lyssna på politikerna

Stadsdelsnämnden i Centrum sammanträder ungefär en gång i månaden. Mötet börjar klockan 16. Då går det bra att sitta med och lyssna.

Sammanträdena hålls i stadsdelskontorets lokaler på Skånegatan 9A.

Datum för nämndens möten

Du hittar datumen för nämndens möten i Göteborgs Stads kalendarium

Så kontaktar du politikerna

Har du synpunkter på frågor som ska tas upp på något av nämndens sammanträden kan du kontakta nämndens ledamöter och ersättare per telefon, brev eller e-post.

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndhandlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Vill du läsa andra handlingar?

E-post: centrum@centrum.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00 (växel)