Budget och årsrapport för Centrums stadsdelsnämnd

Här hittar du Centrums budget och årsrapport. I budgeten står vilka mål förvaltningen ska jobba med och hur pengarna ska användas. Årsrapporten beskriver hur det har gått ekonomiskt och hur förvaltningen arbetat för att nå målen.

Budget

Våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar vi kan använda.

Finansiering genom skatter och avgifter

Stadsdelsnämnden får dels ett bidrag som utgår från invånarnas ålder och dels ett bidrag med hänsyn till stadsdelens sociala sammansättning till exempel barnfamiljer med låg inkomst, äldre, ensamstående och förtidspensionärer. Nämnden har också andra inkomster, bland annat från avgifter för förskoleverksamhet och äldreomsorg.

De inkomster stadsdelsnämnden får från skatter och avgifter bildar den ekonomiska ramen. Det är nämndens uppgift att med medborgarnas behov för ögonen, fördela den ekonomiska ramen mellan de verksamheter man har ansvar för.

Läs budgeten

Budget 2020, stadsdelsnämnden Centrum

Budget 2019, stadsdelsnämnden Centrum

Budget 2018, stadsdelsnämnden Centrum

Budget 2017, stadsdelsnämnden Centrum

Budget 2016, stadsdelsnämnden Centrum

Reviderad budget 2015, stadsdelsnämnden Centrum

Budget 2014, stadsdelsnämnden Centrum

Budget 2013, stadsdelsnämnden Centrum

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den står bland annat hur det har gått ekonomiskt, det vill säga om förvaltningen har gått plus eller minus. Men årsrapporten beskriver även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen och hur långt vi har nått i det arbetet.

Varje år lyfter vi också fram delar ur årsrapporten i en mer kortfattad och mer lättläst "Året som gick".


Årsrapport 2019 SDN Centrum

Året som gick 2019 SDN Centrum

Årsrapport 2018 SDN Centrum

Året som gick 2018 SDN Centrum

Årsrapport 2017 SDN Centrum, full version

Året som gick 2017, SDN Centrum

Årsrapport 2016 SDN centrum, full version

Året som gick 2016, SDN Centrum