Pensionärsrådet i Centrums stadsdelsförvaltning

Pensionärsrådet är till för samråd mellan pensionärsorganisationer i Centrum, samt stadsdelsnämnden och dess förvaltning.

Detta gör pensionärsrådet

  • Yttrar sig om samhällsplanering och resurser som berör pensionärer som grupp i samhället.
  • Tar emot och redovisar pensionärernas synpunkter och erfarenheter via pensionärsorganisationerna.
  • Bevakar så att alla beslut och löften i Äldreomsorgsplanen blir verklighet.

Rådet består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Förutom representanter från olika pensionärsorganisationer består rådet av två representanter från stadsdelsnämnden i Centrum.

Hör av dig med dina synpunkter i äldrefrågor  

Siw Andersson, vice ordförande 
Tel: 070-202 44 73
E-post: siwan.g.andersson@telia.com

Marie-Louise Udehn, sekreterare
031-365 77 32
E-post: marie-louise.udehn@centrum.goteborg.se

Följande organisationer är representerade i Centrums pensionärsråd

PRO - Pensionärernas Riksorganisation
Olof Asklunds gata 6-10
421 30 Västra Frölunda
Telefon: 031-42 07 60
måndag-torsdag kl 08.00-14.00

PRO Göteborgs Pensionärsförening
Landsvägsgatan 7
413 04 Göteborg
Telefon: 031-14 07 46
måndag kl 10.00-12.00

RPG - Riksförbundet Pensionärs Gemenskap
Betlehemskyrkan
Vasagatan 26-30
411 26 Göteborg
Telefon: 031-339 30 60
måndag-torsdag kl 09.00-12.00 samt 13.00-14.00

SKPF - Sveriges Kommunalpensionärers förbund
Distrikt Göteborg
Älvsborgsgatan 11
414 52 Göteborg
Leif Johansson
Telefon: 031-14 59 25, kl 10.00-13.00

SPF - Sveriges Pensionärsförbund
Göteborgs distrikt
Taubehuset
Taubegatan 3
414 55 Göteborg
Telefon: 031-12 17 59
måndag-fredag kl 09.00-14.00

SPF Forum (Guldheden)
Telefon: 031-41 73 40

SPF Goda Vänner (Johanneberg)
Telefon: 031-40 70 41

SPF Kontakt (Johanneberg)
Telefon: 031-18 33 24 alternativt 031-20 14 10

SPF Ullevi
Telefon: 031-20 91 92

 

Protokoll

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2020-02-20

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2019-12-12

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2019-09-19

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2019-05-23

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2019-04-11

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2019-03-14

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2019-02-21

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2018-12-06

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2018-11-22

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2018-10-18

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2018-09-20

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2018-06-07

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2018-04-19

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2018-03-15

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2018-02-01

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2017-12-14

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2017-11-23

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2017-10-19

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2017-09-21

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2017-06-08

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2017-05-18

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2017-04-20

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2017-03-02

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2017-02-02

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2016-11-17

Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2016-10-13