Funktionshinderrådet i Centrums stadsdelsförvaltning

Rådet är ett forum för samråd mellan handikapporganisationer i Centrum, stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen.

Det här gör rådet

  • Yttrar sig om samhällsplanering och resurser som berör funktionshindrade som grupp i samhället
  • Tar via handikapporganisationerna emot och redovisar funktionshindrades synpunkter och erfarenheter
  • Bevakar beslut och diskussioner i Göteborgs handikappråd
  • Behandlar frågor som rör svårigheter att: röra sig, se, höra, bearbeta, tolka och/eller förmedla information och tåla vissa ämnen

Rådet består av åtta ordinarie ledamöter.

Ordförande:

Ingvor Gunnarsson, sektorschef IFO-FH
E-post: ingvor.gunnarsson@centrum.goteborg.se

Sekreterare:

Linnea Karlsson
E-post: linnea.karlsson@centrum.goteborg.se

Lokala rådet för funktionshinderfrågor vill gärna ha synpunkter från dig kring frågor som rör funktionshinder.

Centrums stadsdelsnämnds representanter

Britt Olsson (M)
E-post: britt.2.olsson@centrum.goteborg.se

Kristofer Bergman (S)
E-post: kristofer.bergman@centrum.goteborg.se

Följande organisationer är representerade i rådet:

DHR (De handikappades riksorganisation Göteborg)
Robert Kindberg
DHR Göteborg
Slottsskogsgatan 18
414 53 Göteborg
Telefon kansli: 0768-752511
E-post: dhrgoteborg@telia.com
DHR:s webbplats

Astma- och allergiföreningen Göteborg
Dennis Bokedal
Slottsskogsgatan 18
414 53 Göteborg
Telefon: 031- 14 90 10
E-post: astma-allergi.gbg@telia.com
Astma- och allergiföreningens webbplats

Autism och Aspergerföreningen
Annika Lindström
Lindhultsgatan 23
416 74 Göteborg
Telefon kansli: 0738-223003
E-post: goteborg@autism.se

FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Göteborg)
Representant i rådet: Vakant
Lillatorpsgatan 10
416 55 Göteborg
Telefon kansli: 031-338 94 60
E- post: info@goteborg.fub
FUB:s webbplats

Neuroförbundet
Cecilia Solberg
Södra Larmgatan 1
411 16 Göteborg
Telefon: 031-711 38 04
E-post: nhr.gbg@telia.com
NHR:s webbplats

RiG (Reumatikerförbundet i Göteborg)
Maria Kolobaric
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
Besöksadress: Slottsskogsgatan 18
Telefon: 031- 24 93 00
E-post: rig@telia.com
RiG:s webbplats

SRF (Synskadades Riksförbund Göteborg)
Annette Wilhelmsson
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
Besöksadress: Slottsskogsgatan 10
Telefon: 031-727 22 38
E-post: kansli@srfgoteborg.se
SRF:s webbplats

Epilepsiföreningen
Eva Andersson
Besöksadress: Slottsskogsgatan 6
414 53 Göteborg
Telefon: 031-136062
E-post: epilepsigbg@gmail.com

Protokoll

Funktionshinderrådet protokoll 2018-05-24

Funktionshinderrådet protokoll 2018-03-22

Funktionshinderrådet protokoll 2018-01-25

Funktionshinderrådet protokoll 2017-12-14

Funktionshinderrådet protokoll 2017-10-26

Funktionshinderrådet protokoll 2017-08-31

Funktionshinderrådet protokoll 2017-05-18

Funktionshinderrådet protokoll 2017-03-23

Funktionshinderrådet protokoll 2017-01-26

Funktionshinderrådet protokoll 2016-12-15

Funktionshinderrådet protokoll 2016-10-27

Funktionshinderrådet protokoll 2016-09-01

Funktionshinderrådet protokoll 2016-05-26

Funktionshinderrådet protokoll 2016-03-31

Funktionshinderrådet protokoll 2016-01-28