Funktionshinderrådet i Centrums stadsdelsförvaltning

Rådet är ett forum för samråd mellan handikapporganisationer i Centrum, stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen.

Det här gör rådet

  • Yttrar sig om samhällsplanering och resurser som berör funktionshindrade som grupp i samhället
  • Tar via funktionshinderorganisationerna emot och redovisar funktionshindrades synpunkter och erfarenheter
  • Bevakar beslut och diskussioner i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor
  • Behandlar frågor som rör svårigheter att: röra sig, se, höra, bearbeta, tolka och/eller förmedla information och tåla vissa ämnen

Länk till reglemente

Länk till verksamhetsberättelse 2019

Länk till Verksamhetsplan 2019

Lokala rådet för funktionshinderfrågor vill gärna ha synpunkter från dig kring frågor som rör funktionshinder.

Centrums stadsdelsnämnds representanter

Satu Rekola (MP)
E-post: satu.rekola@politiker.goteborg.se

John Ekman (D)
E-post: john.ekman@politiker.goteborg.se

Centrums stadsdelsförvaltnings representanter

Ann-Louise Östman, sektorchef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
E-post: ann-louise.ostman@centrum.goteborg.se

Viktoria Arestav, Sekreterare
E-post: viktoria.arestav@centrum.goteborg.se

Funktionshinderorganisationernas representanter

Annika Lindström, Ordförande
Autism & Aspergerföreningen Distrikt Göteborg
E-post: namhee.lindstrom@gmail.com
Autism & Aspergerföreningen webbplats

Maria Kolobaric, Ordinarie
Reumatikerdistriktet i Göteborg (RiG)
E-post: maria.kolobaric@gmail.com
Reumatikerdistriktets webbplats

Dennis Bokedal, Ordinarie
Astma- och Allergiföreningen i Göteborg
E-post: astma-allergi.gbg@telia.com
Telefon: 031-14 90 10
Astma- och Allergiföreningens webbplats

Annette Wilhelmsson, Ordinarie
Synskadades Riksförbund Göteborg (SRF)
E-post: info@amarte.se
Synskadades Riksförbunds webbplats

Cecilia Solberg, Ordinarie
Neuroförbundet Göteborg
E-post: ceciliasolberg@hotmail.com
Neuroförbundets webbplats

Erik Lönnroth, Ersättare
Synskadades Riksförbund Göteborg (SRF)
E-post: erik.lonnroth@srfgoteborg.se
Synskadades Riksförbunds webbplats

Robert Kindberg, Ersättare
Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet Göteborg (DHR)
E-post: robert.kindberg@dhr.se
Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet Göteborg (DHR) webbplats

Susanne Janebrink, Ersättare
Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet Göteborg (DHR)
Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet Göteborg (DHR) webbplats

Möten

13 februari

2 april (inställt)

28 maj

3 september

22 oktober

17 december

Protokoll

Funktionshinderrådet protokoll 2020-05-28

Funktionshinderrådet protokoll 2020-02-13

Funktionshinderrådet protokoll 2019-12-12

Funktionshinderrådet protokoll 2019-10-31

Funktionshinderrådet protokoll 2019-08-29

Funktionshinderrådet protokoll 2019-05-16

Funktionshinderrådet protokoll 2019-03-21

Funktionshinderrådet protokoll 2019-01-31

Funktionshinderrådet protokoll 2018-12-13

Funktionshinderrådet protokoll 2018-10-25

Funktionshinderrådet protokoll 2018-05-24

Funktionshinderrådet protokoll 2018-03-22

Funktionshinderrådet protokoll 2018-01-25

Funktionshinderrådet protokoll 2017-12-14

Funktionshinderrådet protokoll 2017-10-26

Funktionshinderrådet protokoll 2017-08-31

Funktionshinderrådet protokoll 2017-05-18

Funktionshinderrådet protokoll 2017-03-23

Funktionshinderrådet protokoll 2017-01-26

Funktionshinderrådet protokoll 2016-12-15

Funktionshinderrådet protokoll 2016-10-27

Funktionshinderrådet protokoll 2016-09-01

Funktionshinderrådet protokoll 2016-05-26

Funktionshinderrådet protokoll 2016-03-31

Funktionshinderrådet protokoll 2016-01-28