Befolkning och geografi i Centrums stadsdelsförvaltning

Stadsdelen Centrum består av nio olika primärområden; Krokslätt, Guldheden, Landala, Vasastaden, Johanneberg, Lorensberg, Inom Vallgraven, Stampen samt Heden.

Här finns både renodlade bostadsområden och områden med storstadskaraktär, alltifrån Vasastadens 1800-tal till 2000-talets flerfamiljshus vid Stampen. Närheten till älven och de genomskärande vattendragen ger ytterligare en dimension till Centrum, som i norr gränsar till Göta älv, i öster till E6:an, i söder till Mölndal och i väster till Linnéstaden.

I Centrum ligger Göteborgs gamla stadskärna. Här finns många historiska och kulturella byggnader och platser, men också ett pulserande city med butiker, kontor, hotell, restauranger, idrottsarenor och många utbildnings- och kulturinstitutioner. Här ligger även Liseberg, en av Europas största nöjesparker. Centrum är inte bara en plats för Centrumbor utan för alla göteborgare, turister och andra besökare.

Detta är människorna i Centrum

Centrum är en av de befolkningsmässigt största stadsdelarna i Göteborg med drygt 64 000 invånare. Bland invånarna är 15 procent 65 år eller äldre och 10 procent är barn och unga upp till 15 år. Sett till hela staden har Centrum en stor andel unga vuxna, drygt en tredjedel av invånarna är mellan 19-34 år.

Centrum tillhör de stadsdelar i Göteborg som har flest högutbildade invånare, andelen vuxna som arbetar liksom medelinkomsten ligger något över snittet för Göteborg medan andelen utländska medborgare ligger under genomsnittet.

Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?

Är du osäker på i vilken stadsdelsförvaltning en gata ligger?

Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?

Hitta statistik

Statistik om Centrum, om Centrums olika primärområden och om Göteborgs Stad hittar du på Göteborgs Stads sida för statistik och analys