Om stadsdelen - Centrum

Stadsdelen Centrum består av nio olika primärområden; Krokslätt, Guldheden, Landala, Vasastaden, Johanneberg, Lorensberg, Inom Vallgraven, Stampen samt Heden.

Vid sidan av verksamheter som fritidsaktiviteter för unga, sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg arbetar stadsdelsförvaltningen också med stadsutveckling, trygghet, miljö, folkhälsa, jämställdhet och mångfald i stadsdelen.

Ta reda på vilken stadsdelsförvaltning en gata eller en adress tillhör.