Centrums stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen Centrum erbjuder kommunal service till drygt 60 000 invånare som bor i Krokslätt, Guldheden, Landala, Vasastaden, Johanneberg, Lorensberg, Heden, Inom Vallgraven och Stampen.

Stadsdelsförvaltningen har stadsdelsnämndens uppdrag att driva de verksamheter nämnden ansvarar för. Stadsdelsdirektören är den ytterst ansvarige för förvaltningen.

Dataskyddsförordningen (DSF) börjar gälla den 25 maj och är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Aktuellt

 • Så tar staden vara på nedtagna träd i Västlänken

  Publicerad 29 november 2018
  Inför bygget av Västlänkens station Haga kommer Trafikverket att ta ner träd. Göteborgs Stad kommer att ta om hand och använda de nedtagna träden för olika ändamål, till exempel för att göra bänkar i staden eller skapa miljöer gynnsamma för växter, djur och svampar.
 • 10 december visas vad gränslösa möten kan leda till

  Publicerad 28 november 2018
  Under hösten har en del av 2018 års medborgarbudget i Centrum gått till generationsmöten. Unga och seniorer haft stickkafé ihop och möblerat miniatyrrum från grunden. Den 10 december bjuds alla att se vad möten kan leda till. Då hålls vernissage på Guldhedens bibliotek.
 • Äntligen får Rutan en plats i Göteborg

  Publicerad 22 november 2018
  Nio kvadratmeter där mänskliga rättigheter råder. Landala Torg blir den tredje platsen i Sverige där frizonen Rutan knackas ner i stenbeläggningen. 1 december är det dags för invigning.
 • Arena 29 krattar manegen för ung kultur

  Publicerad 16 november 2018
  – Vi ska vara en resurs och se till att så mycket bra grejer som möjligt händer för vår målgrupp – oavsett var eller hur det händer. Det säger Martin Andreasson på Arena 29, Centrums del av ungdomssatsningen.
 • Inför bygget av Västlänken – nu flyttas det största trädet

  Publicerad 24 oktober 2018
  De senaste veckorna har Trafikverket flyttat ett femtiotal träd i Nya allén och Kungsparken inför bygget av Västlänkens station Haga. Under slutet av oktober flyttar Trafikverket ytterligare tre träd – två hästkastanjer och en bok. Så stora träd har inte tidigare flyttats i Göteborg.
 • Nedtagning av riskträd i Kungsparken

  Publicerad 1 oktober 2018
  Under vecka 40 tar arborister ner en hästkastanj i Kungsparken. Trädet skadades i stormen Knud i slutet av september och riskerar nu att brytas sönder.
 • Säkerhetsbeskärning av lindar i Vasagatans allé

  Publicerad 17 september 2018
  Under slutet av september kommer arborister, på uppdrag av park- och naturförvaltningen, att säkerhetsbeskära 22 av lindarna i Vasagatans allé. Beskärningen sker enligt ordinarie skötselplan och baseras på den besiktning av samtliga lindar i allén som gjordes under hösten 2017.
 • Mer ljus, sittplatser och planteringar i Brunnsparkens nya form

  Publicerad 25 juni 2018
  Nu finns ett övergripande gestaltningsförslag för upprustningen av Brunnsparken. Det utgår från att Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och samtidigt fungera som ett tryggt och välkomnande hållplatsrum. Efter upprustningen ska Brunnsparken vara ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser. Stråken och siktlinjerna genom parken ska vara tydliga och tre platser öppnas upp för att ge utrymme att mötas och synas.
 • Nedtagning av riskträd i Nya allén

  Publicerad 13 juni 2018
  På uppdrag av Göteborgs Stad tar arborister ner två lindar i Nya allén den 14 juni, på grund av att de riskerar att falla. Träden kommer att ersättas med nya lindar till hösten.
 • Trafikomläggning påverkar Kanaltorget

  Publicerad 25 januari 2018
  Under första delen av februari påbörjade Trafikverket en trafikomläggning inför bygget av Västlänken, som påverkade Kanaltorget och de anläggningar som finns där.
 • 02 Landskap ska ge form åt regnlekplatsen

  Publicerad 27 november 2017
  Att skapa en lekplats som blir extra rolig och lockande att vara på när det regnar. Det är uppdraget för 02 Landskap som ska gestalta den regnlekplats som ska byggas i Renströmsparken i stadsdelen centrum, med start under sensommaren 2018.
 • Vad ska regnlekplatsen innehålla? Var med och tyck till!

  Publicerad 30 oktober 2017
  En lekplats som blir extra rolig och lockande att vara på när det regnar. En sådan lekplats ska Göteborgs Stad bygga i Renströmsparken i stadsdelen Centrum. Byggstart är planerad till sensommaren 2018 och just nu kan den som vill, vara med och tycka till om regnlekplatsen.
 • Minskad narkotikaanvändning bland ungdomar i Centrum

  Publicerad 7 oktober 2016
  Ungdomar i Centrum dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Dessutom minskar narkotikaanvändningen med tio procent sedan 2013. Det visar en undersökning från Göteborgs Stad om skolelevers drogvanor.