Centrums stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Det blir inget vite för Centrum

  Publicerad 21 juni 2018

  Skolinspektionen lägger ner sitt ärende kopplat till den tidigare bristen på förskoleplatser i Centrum. Därmed är det inte längre aktuellt med något vite.

 • Nedtagning av riskträd i Nya allén

  Publicerad 13 juni 2018

  På uppdrag av Göteborgs Stad tar arborister ner två lindar i Nya allén den 14 juni, på grund av att de riskerar att falla. Träden kommer att ersättas med nya lindar till hösten.

 • Säkerhetsbeskärning av träd på Haga kyrkoplan

  Publicerad 4 juni 2018

  Under vecka 25 kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att beskära 14 träd - lönn och lind - på Haga kyrkoplan. Beskärningen sker enligt ordinarie skötselplan och efter behov.

 • Nedtagning av riskträd i Kungsparken

  Publicerad 31 maj 2018

  Den 1 juni kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att ta ner en hästkastanj i Kungsparken. Det finns risk för att en av trädets stammar lossnar och faller över gångvägen.

 • Nytt nummer av Centrumliv ute

  Publicerad 31 maj 2018

  I nya numret av Centrumliv gör vi kvällsbesök i Nordstan och berättar om Familjecentralen Drakens nya form för hembesök till nyblivna föräldrar.

 • Centrum svarar skolinspektionen om köer

  Publicerad 30 maj 2018

  Centrums stadsdelsnämnd skickar i dagarna in ett svar till skolinspektionen. I svaret konstateras att stadsdelen nu kan erbjuda alla Centrumbarn plats i förskola i enlighet med lagen.

 • Nytillskott av förskoleplatser löser akut läge

  Publicerad 18 april 2018

  Stadsdelsdirektörernas beslut att tillsammans ställa förskoleplatser till Centrums förfogande har gjort att alla sökande nu har kunnat ges ett skäligt erbjudande och att alla framöver kommer att kunna erbjudas plats inom den lagstadgade tiden.

 • Vitesföreläggande i förskolefrågan

  Publicerad 20 mars 2018

  Skolinspektionen har nu kopplat ett vite till sina krav på Göteborgs kommun att komma med åtgärder för att lösa frågan med platsbristen i förskolan.

 • Nya siffror om förskolekön

  Publicerad 7 mars 2018

  58 barn har placerats sedan senaste rapporteringen, men många har fått vänta längre än fyra månader. Det är februari månads facit om bristen på platser i Centrums förskolor.

 • Glesare rapportering framöver

  Publicerad 21 februari 2018

  Situationen med bristen på förskoleplatser i Centrum har gått in i ett skede där inga stora förändringar i våra prognoser är att vänta. Därför kommer rapporterna här på goteborg.se/centrum glesas ut något.

 • Lättnad i förskolekön siktas efter sommaren

  Publicerad 14 februari 2018

  Arbetet med att placera barn i Centrums förskolor fortsätter. I dagsläget ser förvaltningen att samtliga som står i kö just nu kommer att kunna få en placering, som allra senast, i augusti.

 • Nya siffror om förskolekön

  Publicerad 7 februari 2018

  52 barn har placerats sedan senaste rapporteringen, men många har fått vänta för länge. Det är månadens facit om bristen på platser i Centrums förskolor.

 • Många kom till Öppet hus om förskolekön

  Publicerad 31 januari 2018

  I förra veckan hölls det första av två Öppna hus om förskolekön. Under två timmar möttes vårdnadshavare, politiker, tjänstepersoner och kösamordnare i samtal och diskussioner om situationen.

 • Trafikomläggning påverkar Kanaltorget

  Publicerad 25 januari 2018

  Under första delen av februari påbörjade Trafikverket en trafikomläggning inför bygget av Västlänken, som påverkade Kanaltorget och de anläggningar som finns där.

 • Missa inte mötena om förskolekön

  Publicerad 24 januari 2018

  Arbetet med att ta fram förskoleplatser i Centrum fortsätter. Missa inte möjligheten att prata med dina politiker och tjänstepersoner om situationen!

 • Öppet hus om förskolekön

  Publicerad 17 januari 2018

  Under januari och februari bjuder Centrums nämndpolitiker in till öppet hus vid två tillfällen. Tanken är att informera och samtala om det aktuella läget kring förskolekön.

 • Rapport om förskolekön varje månad

  Publicerad 10 januari 2018

  Från och med nu kommer vi varje månad att presentera samma statistik för kön som rapporteras till Göteborgs kommunfullmäktige.

 • Rekrytering av personal största problemet

  Publicerad 3 januari 2018

  Här kommer en uppdatering om förskolekön i stadsdelen Centrum. Vi svarar bland annat på hur lång kön är idag och vad som händer med ärendet hos skolinspektionen.

 • Minskad narkotikaanvändning bland ungdomar i Centrum

  Publicerad 7 oktober 2016

  Ungdomar i Centrum dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Dessutom minskar narkotikaanvändningen med tio procent sedan 2013. Det visar en undersökning från Göteborgs Stad om skolelevers drogvanor.