Centrums stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen Centrum erbjuder kommunal service till drygt 60 000 invånare som bor i Krokslätt, Guldheden, Landala, Vasastaden, Johanneberg, Lorensberg, Heden, Inom Vallgraven och Stampen.

Stadsdelsförvaltningen har stadsdelsnämndens uppdrag att driva de verksamheter nämnden ansvarar för. Stadsdelsdirektören är den ytterst ansvarige för förvaltningen.

Dataskyddsförordningen (DSF) började gälla den 25 maj 2018 och är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Aktuellt

 • Trafikverket tar ner två hästkastanjer på Haga kyrkoplan

  Publicerad 16 september 2020
  Under vecka 39 kommer Trafikverket att ta ner två hästkastanjer på Haga kyrkoplan, eftersom de står där spontlinjen för byggnationen av Västlänkens station Haga kommer att gå.
 • Nedtagning av två träd i Nya allén på grund av spåromläggning

  Publicerad 28 augusti 2020
  Spårvagnstrafiken förbi Hagakyrkan är stängd på grund av att Göteborgs Stad lägger om spårvagnsspåren och Trafikverket gjuter en del av taket till Västlänkens station Haga. Med anledning av detta arbete behöver två almar tas ner.
 • Fira i närområdet och håll avstånd

  Publicerad 24 april 2020
  Helger + sol och värme = uteliv. Fira förnuftigt. Håll avstånd. Njut av din närmiljö.
 • Frågor och svar om covid-19 till dig som möter Individ- och familjeomsorg

  Publicerad 24 mars 2020
  Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns skickliga medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.
 • Frågor och svar om covid-19 för dig på äldreboenden

  Publicerad 13 mars 2020
  Personal inom äldreomsorgen är van att arbeta med infektioner och smittor. För att skydda dem som är extra sårbara i dagens smittspridning har regeringen fattat beslut om besöksförbud på samtliga av landets äldreboenden. För att förhindra spridning av covid-19 vädjar Göteborgs Stad om att du som anhörig inte bestämmer träff med en boende utanför äldreboendet.
 • Kort från Centrums stadsdelsnämndsmöte

  Publicerad 28 februari 2020
  Den 25 februari samlades Centrums stadsdelsnämnd för att bland annat besluta om nämndens verksamhetsplan, en långsiktig inköpsstrategi och för att yttra sig över ett antal motioner och en remiss.
 • Frågor och svar om rutin nödbistånd

  Publicerad 12 februari 2020
  Här är frågor och svar om rutinen nödbistånd boende. I maj 2019 började stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning att arbeta på samma sätt när det gäller insatsen nödbistånd.
 • Centrums lokala utvecklingsprogram är här

  Publicerad 11 februari 2020
  I december 2019 antog stadsdelsnämnden Centrums första lokala utvecklingsprogram (LUP), som synliggör lokala förutsättningar och behov i stadsdelen Centrum.
 • Människorna gör skillnad för Harriet

  Publicerad 3 februari 2020
  – Man är aldrig ensam och ändå kan man vara själv. Harriet Heinze har många förslag på vad som gör ett bra äldreboende och det är tydligt att människorna spelar stor roll.
 • Kort från Centrums stadsdelsnämndsmöte

  Publicerad 30 januari 2020
  Den 28 januari samlades Centrums stadsdelsnämnd till årets första ordinarie möte. Bland annat tog beslut som berör kravspecifikationer för Göteborgs stads dagliga verksamhet och hemtjänst.
 • Centrum höll årets första nämndsammanträde

  Publicerad 2 januari 2020
  Den 2 januari hölls årets första möte i Centrums stadsdelsnämnd. Det var ett konstituerande möte, där nämndpolitikernas roller för det kommande året sätts.
 • Kort från Centrums stadsdelsnämnd

  Publicerad 19 december 2019
  Den 17 december samlades Centrums stadsdelsnämnd för årets sista sammanträde. På dagordningen stod förutom budget 2020 även hemtjänsten och ungdomsmottagningarna.
 • Familjer på rätt kurs

  Publicerad 29 november 2019
  – Om man skaffar hund finns det hur många kurser som helst, men när man skaffar barn, då ska man bara kunna det, säger Bodil Carlsen, en av föräldrarna på kvällens ABC-kurs.
 • Kort från Centrums stadsdelsnämndsmöte

  Publicerad 28 november 2019
  Nya politiker, innovationspris för arbete med demenssjuka och ny plan för staden mot våld i nära relationer – det var några av de punkter som stod på dagordningen när Centrums stadsdelsnämnd samlades den 26 november.
 • Krokslätts äldreboende blev exklusiv restaurang för en kväll

  Publicerad 5 november 2019
  Kvällen den 30 oktober slog Restaurang Fredriksdal upp portarna på Krokslätts äldreboende. Under kvällen serverades trerättersmeny i stämningsfulla lokaler med levande ljus, hovmästare och servitörer i fullsatta lokaler.
 • Kort från Centrums stadsdelsnämndsmöte

  Publicerad 25 oktober 2019
  Den 22 oktober samlades Centrums stadsdelsnämnd till möte. Bland annat beslutade nämnden att avstyrka ett förslag om av vegansk norm och tillstyrka ett annat om sommargågator.
 • På tur för tryggheten

  Publicerad 30 september 2019
  – Antingen kör man hinder och hot – eller så gör man det trevligt. Jag röstar för trevligt. Bergakungens chef Maria Andersson får medhåll från gruppen som promenerar i evenemangsstråket, med uppdrag att tycka till om tryggheten.
 • Kort från Centrums stadsdelsnämndsmöte

  Publicerad 25 september 2019
  Den 24 september samlades Centrums stadsdelsnämnd till andra mötet efter sommaren. Nämnden fick bland annat information om och uppföljningar av arbetet med LOV (lagen om valfrihet) inom Daglig verksamhet, trygghetsbostäder i Guldheden och hemtjänsten.