Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnds utskott

Stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo har ett utskott: individutskottet.

Stadsdelsnämndens individutskott

Individutskottet beslutar i vissa individärenden inom socialtjänsten och funktionshinderområdet.

Då besluten innehåller känslig information om enskilda är sekretessen mycket viktig. Oftast handlar det om frivillig vård med placeringar på behandlingshem eller i familjehem för barn, ungdomar eller vuxna. De frågor som tas upp är förberedda av handläggare.

I en del fall fattar individutskottet beslut mot den enskildes vilja – som skydd i en destruktiv livssituation. När det gäller barn och ungdom sker detta med stöd av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), när det gäller vuxna sker det enligt LVM (Lag om vård av missbrukare).

Individutskottet sammanträder varannan vecka. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter

Monika Beiring, ordförande (M)
Christian Larsson, vice ordförande (V)
Camilla Widman (S)
Elisabeth Luts (D)
Berit Krantz (L)

Ersättare

Tomas Karlsson (M)
Katrin Lundgren (MP)
Göran Moberg (S)

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter