Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnds uppdrag

I Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige. Sammanlagt är det elva ledamöter och elva ersättare. Politikerna beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, kultur, äldreomsorg, hemsjukvård och stöd till personer med funktionsnedsättning i stadsdelen. Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnd har också ansvar för Frölunda Kulturhus.

Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning. Nämnden har också inflytande över frågor som rör stadsplanering och trafikfrågor.

Öppna möten

Stadsdelsnämnden utses av Kommunfullmäktige och sammanträder i regel en gång i månaden. Mötena är öppna för allmänheten, om inte annat anges.

Du kan se vilka frågor som ska tas upp och läsa beslutsunderlagen på våra bibliotek - Askims torg, Axelhuset och Frölunda Kulturhus, i receptionen på Lergöksgatan 2, Nymilsgatan 2 och här på webbplatsen.

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Sök i nämndmöten och protokoll

Sammanträdestider

Utskotten

Stadsdelsnämnden har ett utskott: individutskottet.

Mer information om utskottet