Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnd

Här hittar du politikerna i Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnd

På stadsdelsnämndens öppna förmöten kan du träffa dina lokala politiker och komma med tankar och synpunkter kring ett ärende eller en fråga som berör dig som medborgare. På nämndmötet kan du komma för att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo har ett utskott: individutskottet.

Här kan du söka efter Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnds handlingar och protokoll.

Kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller stadsdelsförvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått det.