Mötestider i Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnd

På stadsdelsnämndens öppna förmöten kan du träffa dina lokala politiker och komma med tankar och synpunkter kring ett ärende eller en fråga som berör dig som medborgare. På nämndmötet kan du komma för att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Här hittar du mötestiderna för stadsdelsnämnden