Rådet för funktionshinder i Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning

Rådet för funktionshinderfrågor i Askim-Frölunda-Högsbo verkar för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och stadsdelsnämnden.

Grundtanken är att förbättra kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funktionshinder i stadsdelen. Lika viktigt är det att öka delaktighet och inflytande utifrån kommunala och nationella mål för handikappolitiken.

Rådet sammanträder ungefär sex gånger per år, tre på våren och tre på hösten.

Rådet behandlar inte ärenden som berör enskilda personer.

Medlemmar i Rådet för funktionshinderfrågor i Askim-Frölunda-Högsbo

Från intresseorganisationer inom funktionshinderområdet

Lisbeth G Person, RiG, ordförande
0768-94 42 93
lisbeth.person@comhem.se

Cecilia Inghammar Stripple, AAF, vice ordförande
inghammar.stripple@gmail.com

Marianne Gunnarsson, DHR, 2:e vice ordförande
marianne_gunnarsson@hotmail.com

Gunnel Gewert, DHR
0761-04 66 61
gunnelgewert@gmail.com

Maria Andersson, NHR
mia_and@yahoo.se

Eva Sundén, SRF
evasunden@comhem.se

Wally Gustavsson RMA
031-21 96 12

Från stadsdelsnämnden

Jennie Wadén (V)
jennie.waden@afh.goteborg.se

Göran Larsson (M)
goran.larsson@afh.goteborg.se

Från stadsdelsförvaltningen

Karita Saapunki Björk, sektorschef individ- och familjeomsorg och funktionshinder
Telefon 031-3660614
E-post karita.saapunki.bjork@afh.goteborg.se

Cecilia Johansson, sekreterare
Telefon 031-366 30 77
E-post cecilia.johansson@askimfrolundahogsbo.goteborg.se