Påverka som invånare - Askim-Frölunda-Högsbo

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna synpunkter och ställa frågor om webbplatsen goteborg.se.

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre?

Pensionärsrådet i Askim-Frölunda-Högsbo är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsdelen och stadsdelsnämnden.

Rådet för funktionshinderfrågor i Askim-Frölunda-Högsbo verkar för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och stadsdelsnämnden.

I medborgarpanelen får du vara med och tycka till i olika frågor. Du deltar ett antal gånger per år och det tar inte lång tid. Deltagandet sker via e-post.

På stadsdelsnämndens öppna förmöten kan du träffa dina lokala politiker och komma med tankar och synpunkter kring ett ärende eller en fråga som berör dig som medborgare. På nämndmötet kan du komma för att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.