Samhälle och miljö i Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning

Miljön i Askim-Frölunda-Högsbo

Miljöfrågorna har de senaste åren kommit att stå högt på agendan överallt på vårt klot. Det gör de i Askim-Frölunda-Högsbo också.

Här hittar du länkar till närmaste återvinningsstation, miljöstation och återvinningscentral, samt annan användbar information.
Information om att leva miljövänligt i Göteborg
Information om avfall och återvinning i Göteborgs Stad
Hitta återvinningsstation
Hitta återvinningscentral
Hitta miljöstation

Trygghet i Askim-Frölunda-Högsbo

Att känna sig trygg i sitt närområde är viktigt. I Askim-Frölunda-Högsbo ordnar vi trygghetsvandringar och nattvandringar. Vi samarbetar bland annat med andra förvaltningar, polis och fastighetsskötare.
Trygghetsvandringar i Askim-Frölunda-Högsbo och Göteborg Stad

Genom "Trygg i sydväst" samverkar stadsdelsförvaltningarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg, polisen i Storgöteborg syd och du som invånare för att öka tryggheten.
Läs mer om samarbetet och det medborgarlöfte som tagits fram

Kontaktperson i trygghetsfrågor

Erika Olofsson, utvecklingsledare
Telefon: 031-366 00 23
E-post: erika.olofsson@afh.goteborg.se

Kontaktperson i folkhälsofrågor

Allan Dale, utvecklingsledare
Telefon: 031-366 20 42
E-post: allan.dale@afh.goteborg.se

Kontaktperson i miljöfrågor

Martina Cardemyr, utvecklingsledare
Telefon: 031-366 30 18
E-post: martina.cardemyr@afh.goteborg.se

Kontaktperson i samhällsplaneringsfrågor

Anette Rehnqvist-Hermansson, utvecklingsledare
Telefon: 031-366 20 07 eller 070-785 17 00
E-post: anette.rehnqvist-hermansson@afh.goteborg.se