Befolkning och geografi i Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning

Askim-Frölunda-Högsbo ligger i den södra delen av Göteborg och är indelat i primärområdena Askim, Hovås, Billdal, Frölunda Torg, Järnbrott, Ruddalen, Tofta, Flatås, Kaverös, Högsbohöjd, Högsbotorp och Högsbo industriområde. Stadsdelsförvaltningen erbjuder service till 56 000 invånare.

Naturen i Askim-Frölunda-Högsbo har en stor variation med närhet till hav, skog, parker och vackra ströv- och friluftsområden. Längs kusten ligger friluftsbad som är välkända för göteborgarna.

I Askim-Frölunda-Högsbo finns olika typer av bostadsområden och varierad bebyggelse, villor, flerfamiljshus och storstadsbebyggelse. Här finns också ett stort industri-, handels- och företagsområde i Högsbo-Sisjön. Frölunda Torg är ett viktigt regionalt centrum med handel och offentlig service.

Dem vi är till för 2020

Dokumentet beskriver stadsdelens situation från en socialt hållbart perspektiv. Beskriver stadsdelens befolkningsutveckling, bostadsutveckling och socioekonomisk utveckling samt beskriver hälsa, tillit och trygghet som mätning av hållbar utveckling i stadsdelen

Dem vi är till för 2020 >

Kompassen

Visste du att Askim-Frölunda-Högsbo består av 12 primärområden? Dessa områden kan du läsa om i Kompassen och bland annat få veta mer om folkmängd, åldersfördelning, arbetslöshet, medelinkomst, om invånarna bor i hyresrätt, bostadsrätt eller småhus.

Här kan du ladda ner en pdf-version av Kompassen 2019:

Kompassen 2019 som pdf >>

Kompassen är framtagen med syftet att ge underlag för samhällsplaneringen i AFH och för att ta särskild hänsyn till det som vi kallar för den sociala dimensionen. Den sociala dimensionen handlar om våra invånare och vad de till exempel har för utbildning, vilka ekonomiska förutsättningar de har och om de känner trygghet och delaktighet i sin tillvaro.