Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo ligger i södra Göteborg och erbjuder kommunal service till stadsdelens invånare. Förvaltningen arbetar också med trygghet, inflytande, miljö och folkhälsa.

Elevhälsans samtalsmottagning vänder sig till dig som har barn i åldrarna 6-13 år och som går på en skola i Askim-Frölunda-Högsbo eller Västra Göteborg. På samtalsmottagningen arbetar psykologer som träffar föräldrar och barn för att hjälpa dem att lättare hantera sin vardag i skolan och hemma. Mottagningen finns på Psykologenheten Väster.

Stadsdelsnämnden (nämnden) i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo (förvaltningen) är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i förvaltningen. Det innebär att stadsdelsnämnden har ansvar för att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagstiftning.

Aktuellt