Angereds stadsdelsnämnds utskott

Angereds stadsdelsnämnds individutskott

Individutskottet består av några av stadsdelsnämndens ledamöter och beslutar i vissa individärenden inom socialtjänsten och funktionshinderområdet.

Individutskottet sammanträder varannan vecka. Då besluten bygger på känslig information om enskilda är sekretessen mycket viktig. Oftast handlar det om frivillig vård med placeringar på behandlingshem eller i familjehem för barn, ungdomar eller vuxna. De frågor som tas upp är förberedda av en handläggare som haft kontakt med de personer som berörs.

I en del fall fattar individutskottet beslut mot den enskildes vilja – som skydd i en destruktiv livssituation. När det gäller barn och ungdom sker detta med stöd av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga), när det gäller vuxna sker det enligt LVM (Lag om Vård av Missbrukare).

Ibland hinner man inte vänta tills nästa sammanträde, utan besluten måste fattas omedelbart. I sådana ärenden har vissa ledamöter i stadsdelsnämnden rätt att fatta beslut.

Ledamöter:

Kojo Ansah-Pewudie (L) ordförande

Yvonne Palm (V) vice ordförande

Ellen Mitikka (S)

Gunnar Barrvik (D)

Karolina Mildgrim (KD)

Ersättare:

Anita Karlmark (M)

Marta Fernandez (V)

Joakim Hagberg (S)