Angereds stadsdelsnämnds uppdrag

Angereds stadsdelsnämnd beslutar om individ- och familjeomsorg, omsorg för funktionshindrade och äldre samt kultur och fritid. Nämnden är delaktiga i samhällsplaneringen och arbetar för att skapa goda miljöer i stadsdelen.

Stadsdelsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som utses av kommunfullmäktige. Den politiska sammansättningen av stadsdelsnämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämnden sammanträder en gång i månaden och du hittar dessa mötestider här. Mötena är öppna för allmänheten och vid 17.00 har du möjlighet att ställa frågor. Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter
Läs föregående nämndmöten och protokoll här.