Budget och årsrapport för Angereds stadsdelsnämnd

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Tre övergripande mål

Angereds stadsdelsnämnd har satt upp tre övergripande mål som alla förvaltningens verksamheter ska bidra till:

  • Förbättrad folkhälsa
  • Ökad trygghet
  • Förbättrade resultat i skolan

Årsrapporten visar hur det har gått

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den står bland annat hur det har gått ekonomiskt, men även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten och hur långt man har nått i det arbetet.

Angereds budget 2018

Angereds budget 2017