Budget och årsrapport för Angereds stadsdelsnämnd

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Årsrapporten visar hur det har gått

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den står bland annat hur det har gått ekonomiskt, men även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten och hur långt man har nått i det arbetet.

Angereds budget 2020

Angereds budget 2019

Angereds budget 2018

Angereds budget 2017