Påverka som invånare - Angered

Lämna synpunkter

Vi vill veta vad du tycker om oss! Med hjälp av dina synpunkter kan vi utveckla och förbättra våra verksamheter – bland annat äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritidsverksamhet – och bli bättre.

Göteborgsförslaget

Här kan du lämna in ditt eget Göteborgsförslag och även kommentera och rösta på andras förslag.

Pensionärsråd

Angereds lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.

Funktionshinderråd

Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet och Angereds stadsdelsnämnd.

Ungdomsråd

Angereds ungdomsråd är till för att öka ungdomars lokala inflytande och delaktighet.

Unga påverkar

Har du en idé? Vill du förändra något? Förverkliga en dröm eller förstå hur saker och ting hänger ihop? Hör av dig till Unga påverkar - det som är viktigt för dig är viktigt för oss.

Möt oss i sociala medier

Angereds kommunikation ska vara tillgänglig och tydlig. Genom sociala medier kan du som Angeredsbo enkelt nå Angereds stadsdelsförvaltnings verksamheter och få information om sådant du har nytta av i vardagen.

Medborgarpanelen i Angered

Medborgarpanelen är ett forum för personer som bor eller verkar i Angered och som vill vara med och påverka stadsdelens utveckling.

Mötestider i Angereds stadsdelsnämnd

Varje månad träffas stadsdelens politiker för att ta beslut som rör alla i Angered. Under mötet får vem som helst sitta med och lyssna.