Påverka som invånare - Angered

Vi vill veta vad du tycker om oss! Med hjälp av dina synpunkter kan vi utveckla och förbättra våra verksamheter – bland annat äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritidsverksamhet – och bli bättre.

Här kan du lämna in ditt eget Göteborgsförslag och även kommentera och rösta på andras förslag.

Angereds lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.

Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet och Angereds stadsdelsnämnd.

Angereds ungdomsråd är till för att öka ungdomars lokala inflytande och delaktighet.

Har du en idé? Vill du förändra något? Förverkliga en dröm eller förstå hur saker och ting hänger ihop? Hör av dig till Unga påverkar - det som är viktigt för dig är viktigt för oss.

Angereds kommunikation ska vara tillgänglig och tydlig. Genom sociala medier kan du som Angeredsbo enkelt nå Angereds stadsdelsförvaltnings verksamheter och få information om sådant du har nytta av i vardagen.

Medborgarpanelen är ett forum för personer som bor eller verkar i Angered och som vill vara med och påverka stadsdelens utveckling.

Varje månad träffas stadsdelens politiker för att ta beslut som rör alla i Angered. Under mötet får vem som helst sitta med och lyssna.